Οι άνθρωποι μας

Ανεκτίμητο κεφάλαιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό που μας στελεχώνει και η συμμετοχή των οποίων διασφαλίζει την συνεχή ανάπτυξη και την υλοποίηση του οράματος μας. Πολιτικές και αξίες, όπως η ομαδικότητα, το δημιουργικό πνεύμα, η ποιότητα, ο σεβασμός και η υπευθυνότητα καλλιεργείται και υιοθετείται συνολικά από τους ανθρώπους μας.

Κύριος στόχος μας είναι η αξιοκρατία και η απασχόληση ατόμων που διέπονται από ήθος, πάθος για τη δουλειά, ενθουσιασμό και ακεραιότητα.