Πιστοποιητικά

H Palaplast A.E., εκτός από το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, διαθέτει επίσης και διάφορα άλλα πιστοποιητικά για εξαρτήματα και σωλήνες.

Για περισσότερες πληροφoρίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Palaplast Α.Ε.