Προγ/τές Ρεύματος

Προγ/τές Ρεύματος Αρχεία PDF

 • TORO DDC

  4051

  Κωδικός Τύπος Στάσεις Αρ. Προγραμμάτων Ενάρξεις Ημερησίως Συσκευασία

  (τεμ/σακ)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  4051/1004 DDCi-4 4 3 3 1 12
  4051/1006 DDCi-6 6 3 3 1 12
  4051/1008 DDCi-8 8 3 3 1 12
  Εσωτερικού χώρου. Σύνδεση με 1 ηλεκτροβάνα ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα.
  Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής.
  Περισσότερα
 • Rain Spa C-DIAL

  4115

  Κωδικός Τύπος Στάσεις Αρ. Προγραμμάτων Ενάρξεις Ημερησίως Συσκευασία

  (τεμ/σακ)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  4115/5004 C-DIAL-4 4 2 2 1 6
  4115/5006 C-DIAL-6 6 2 2 1 6
  Εσωτερικού χώρου. Σύνδεση με 1 ηλεκτροβάνα ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα.
  Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής.
  Περισσότερα
 • Rainbird ESP-RZX

  4051

  Κωδικός Τύπος Στάσεις Αρ. Προγραμμάτων Ενάρξεις Ημερησίως Συσκευασία

  (τεμ/σακ)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  4051/0004 ESP-RZXi-4 4 1 6 1 6
  4051/0006 ESP-RZXi-6 6 1 6 1 6
  4051/0008 ESP-RZXi-8 8 1 6 1 6
  Εσωτερικού χώρου. Σύνδεση με 1 ηλεκτροβάνα ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα.
  Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής.
  Περισσότερα
 • Hunter X-Core

  4111

  Κωδικός Τύπος Στάσεις Αρ. Προγραμμάτων Ενάρξεις Ημερησίως Συσκευασία

  (τεμ/σακ)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  4111/0002 XCi-2 2 3 4 1 10
  4111/0004 XCi-4 4 3 4 1 10
  4111/0006 XCi-6 6 3 4 1 10
  4111/2104 XC-4 4 3 4 1 10
  4111/2105 XC-6 6 3 4 1 10
  4111/2108 XC-8 8 3 4 1 10
  Εξωτερικού χώρου.
  (i) Εσωτερικού χώρου.
  Σύνδεση με 1 ηλεκτροβάνα ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα.
  Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής, θερμοκρασίας και αέρα. Μη πτητική μνήμη.
  Περισσότερα
 • Galcon GQ

  4100

  Κωδικός Τύπος Στάσεις Αρ. Προγραμμάτων Ενάρξεις Ημερησίως Συσκευασία

  (τεμ/σακ)

  4100/3204 GQ-4 4 3 4 1
  4100/3206 GQ-6 6 3 4 1
  4100/3208 GQ-8 8 3 4 1
  Εσωτερικού χώρου. Σύνδεση με 1 ηλεκτροβάνα ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα.
  Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής. Διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό μέχρι 4 ώρες.
  Εφεδρικό πρόγραμμα Χ για φώτα, συντριβάνια κλπ.
  Περισσότερα