Βιδωτά PVC

 • Ρακόρ βιδωτό (Α-Θ)

  5095

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (inch)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  5095/0505 1 ½″ x 1 ½″ 80 E
  5095/0606 2″ x 2″ 48 E
  Περισσότερα
 • Μούφα Βιδωτή

  5084 - 7084

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (inch)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  7084/0101 ½″ x ½″ 700 Α
  7084/0202 ¾″ x ¾″ 450 A
  7084/0303 1″ x 1″ 250 A
  7084/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ 150 A
  5084/0505 1 ½″ x 1 ½″ 116 A
  5084/0606 2″ x 2″ 80 E
  5084/0707 2 ½″ x 2 ½″ 48 E
  5084/0808 3″ x 3″ 30 E
  5084/0909 4″ x 4″ 30 H
  Περισσότερα
 • Γωνία 90º Βιδωτή

  5073 - 7073

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (inch)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  7073/0101 ½″ x ½″ 600 A
  7073/0202 ¾″ x ¾″ 350 A
  7073/0303 1″ x 1″ 200 A
  7073/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ 100 Α
  7073/0505 1 ½″ x 1 ½″ 60 A
  5073/0606 2″ x 2″ 50 E
  5073/0707 2 ½″ x 2 ½″ 30 E
  5073/0808 3″ x 3″ 20 E
  5073/0909 4″ x 4″ 15 H
  Περισσότερα
 • Γωνία 45º Βιδωτή

  7074

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (inch)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  7074/0101 ½″ x ½″ 600 A
  7074/0202 ¾″ x ¾″ 400 A
  7074/0303 1″ x 1″ 200 A
  7074/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ 130 A
  7074/0505 1 ½″ x 1 ½″ 150 H
  7074/0606 2″ x 2″ 90 H
  7074/0707 2 ½″ x 2 ½″ 50 H
  7074/0808 3″ x 3″ 25 H
  7074/0909 4″ x 4″ 16 H
  Περισσότερα
 • Ταφ 90º Βιδωτό

  5065 - 7065

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (inch)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  7065/0101 ½″ x ½″ x ½″ 400 A
  7065/0202 ¾″ x ¾″ x ¾″ 220 A
  7065/0303 1″ x 1″ x 1″ 130 A
  7065/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ x 1 ¼″ 70 A
  7065/0505 1 ½″ x 1 ½″ x 1 ½″ 90 H
  5065/0606 2″ x 2″ x 2″ 33 E
  5065/0707 2 ½″ x 2 ½″ x 2 ½″ 24 E
  5065/0808 3″ x 3″ x 3″ 15 E
  5065/0909 4″ x 4″ x 4″ 11 H
  Περισσότερα
 • Νίπελ PVC

  7028

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (inch)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  7028/0101 ½″ x ½″ 900 A
  7028/0202 ¾″ x ¾″ 650 A
  7028/0303 1″ x 1″ 350 A
  7028/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ 220 A
  5028/0505 1 ½″ x 1 ½″ 220 E
  5028/0606 2″ x 2″ 120 A
  5028/0707 2 ½″ x 2 ½″ 60 A
  5028/0808 3″ x 3″ 56 E
  5028/0909 4″ x 4″ 30 E
  Περισσότερα
 • Νίπελ Συστολικό PVC

  5029 - 7029

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (inch)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  7029/0201 ¾″ x ½″ 700 Α
  7029/0302 1″ x ¾″ 500 A
  7029/0403 1 ¼″ x 1″ 270 A
  5029/0504 1 ½″ x 1 ¼″ 230 A
  5029/0605 2″ x 1 ½″ 120 A
  5029/0706 2 ½″ x 2″ 72 E
  7029/0806 3″ x 2″ 80 A
  5029/0807 3″ x 2 ½″ 48 A
  5029/0908 4″ x 3″ 36 E
  Περισσότερα
 • Συστολή Αμερικής PVC (Α-Θ)

  5030 - 7030

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (Α - Θ)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  7030/0201 ¾″ x ½″ 700 Α
  7030/0302 1″ x ¾″ 450 A
  7030/0403 1 ¼″ x 1″ 250 A
  5030/0504 1 ½″ x 1 ¼″ 250 A
  5030/0605 2″ x 1 ½″ 150 A
  5030/0706 2 ½″ x 2″ 90 A
  5030/0807 3″ x 2 ½″ 72 A
  5030/0908 4″ x 3″ 30 A
  Περισσότερα