Μικτά PVC

 • Μικτός Σύνδεσμος

  5092 - 7092

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (Εσ.x Εξ.x Αρσ.*)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  5092/2001 20 x 25 x ½″ 720 E
  5092/2501 25 x 32 x ½″ 480 E
  5092/2502 25 x 32 x ¾″ 480 E
  5092/3203 32 x 40 x 1″ 300 A
  5092/4004 40 x 50 x 1 ¼″ 150 A
  5092/4005 40 x 50 x 1 ½″ 150 A
  5092/5004 50 x 63 x 1 ¼″ 140 E
  5092/5005 50 x 63 x 1 ½″ 140 E
  5092/5006 50 x 63 x 2″ 120 E
  7092/6305 63 x 75 x 1 ½″ 70 A
  5092/6306 63 x 75 x 2″ 100 E
  7092/6307 63 x 75 x 2 ½″ 50 A
  5092/7506 75 x 90 x 2″ 55 E
  5092/7507 75 x 90 x 2 ½″ 64 E
  5092/7508 75 x 90 x 3″ 48 E
  5092/9006 90 x 110 x 2″ 42 E
  5092/9007 90 x 110 x 2 ½″ 42 E
  5092/9008 90 x 110 x 3″ 42 E
  5092/9009 90 x 110 x 4″ 30 E
  5092/1108 110 x 125 x 3″ 24 E
  5092/1109 110 x 125 x 4″ 30 H
  Η εσωτερική διάμετρος αναφέρεται σε σύνδεση με σωλήνα. Η εξωτερική διάμετρος αναφέρεται σε σύνδεση με εξάρτημα
  Περισσότερα
 • Μικτή Μούφα (Κολ. – Βιδ.)

  5083

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (mm x inch)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  5083/2001 20 x ½″ 1080 E
  5083/2502 25 x ¾″ 600 E
  5083/3203 32 x 1″ 300 A
  5083/4004 40 x 1 ¼″ 200 A
  5083/5005 50 x 1 ½″ 100 Α
  5083/6306 63 x 2″ 65 A
  5083/7507 75 x 2 ½″ 48 E
  5083/9008 90 x 3″ 30 E
  5083/1109 110 x 4″ 30 H
  Περισσότερα
 • Ταφ Μικτό Θηλυκό

  5063 - 7063

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (mm x in x mm)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  7063/2001 20 x ½″ x 20 400 A
  7063/2502 25 x ¾″ x 25 220 A
  7063/3203 32 x 1″ x 32 130 A
  7063/4004 40 x 1 ¼″ x 40 70 A
  7063/5005 50 x 1 ½″ x 50 90 A
  5063/6306 63 x 2″ x 63 33 E
  5063/9006 90 x 2″ x 90 15 E
  5063/9008 90 x 3″ x 90 15 E
  5063/1109 110 x 4″ x 110 11 H
  Περισσότερα
 • Γωνία 90º (Κολ. – Βιδ.)

  5070 - 7070

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (mm x inch)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  7070/2001 20 x ½″ 600 A
  7070/2502 25 x ¾″ 350 A
  7070/3203 32 x 1″ 200 A
  7070/4004 40 x 1 ¼″ 100 Α
  7070/5005 50 x 1 ½″ 60 A
  5070/6306 63 x 2″ 50 E
  5070/7507 75 x 2 ½″ 30 E
  5070/9008 90 x 3″ 20 E
  5070/1109 110 x 4″ 15 H
  Περισσότερα
 • Ρακόρ Αρσενικό (Κολ. – Βιδ.)

  5099

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (mm x inch)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  5099/5005 50 x 1 ½″ 80 E
  5099/6306 63 x 2″ 48 E
  Περισσότερα
 • Ρακόρ Θηλυκό (Κολ. – Βιδ.)

  5097 - 7097

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (mm x inch)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  7097/2001 20 x ½″ 350 A
  7097/2502 25 x ¾″ 200 A
  7097/3203 32 x 1″ 150 A
  7097/4004 40 x 1 ¼″ 80 A
  5097/5005 50 x 1 ½″ 70 A
  5097/6306 63 x 2″ 48 E
  5097/7507 75 x 2 ½″ 25 E
  5097/9008 90 x 3″ 22 H
  7097/1109 110 x 4″ 12 H
  Περισσότερα