Μάνικας

Μάνικας Αρχεία PDF

 • Άκρο με Θηλυκό Σπείρωμα

  4802

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (Κλειδί x Σπείρωμα )

  4802/0003 1″ x 1″
  4802/0004 1 ¼″ x 1 ¼″
  4802/0005 1 ½″ x 1 ½″
  4802/0006 2″ x 2″
  4802/0007 3″ x 2 ½″
  4802/0008 3″ x 3″
  Περισσότερα
 • Άκρο με Αρσενικό Σπείρωμα

  4804

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (Κλειδί x Σπείρωμα )

  4804/0003 1″ x 1″
  4804/0004 1 ¼″ x 1 ¼″
  4804/0005 1 ½″ x 1 ½″
  4804/0006 2″ x 2″
  4804/0007 3″ x 2 ½″
  4804/0008 3″ x 3″
  Περισσότερα
 • Άκρο Μάνικας

  4806

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (κλειδί x μάνικα)

  4806/0038 1 ½″ x 38
  4806/0050 2″ x 50
  4806/0063 3″ x 63
  4806/0075 3″ x 75
  Περισσότερα
 • Κεφάλι με Θηλυκό Σπείρωμα

  4803

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (Κλειδί x Σπείρωμα )

  4803/0003 1″ x 1″
  4803/0004 1 ¼″ x 1 ¼″
  4803/0005 1 ½″ x 1 ½″
  4803/0006 2″ x 2″
  4803/0007 3″ x 2 ½″
  4803/0008 3″ x 3″
  Περισσότερα
 • Κεφάλι με Αρσενικό Σπείρωμα

  4805

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (Κλειδί x Σπείρωμα )

  4805/0003 1″ x 1″
  4805/0004 1 ¼″ x 1 ¼″
  4805/0005 1 ½″ x 1 ½″
  4805/0006 2″ x 2″
  4805/0007 3″ x 2 ½″
  4805/0008 3″ x 3″
  Περισσότερα
 • Κεφάλι Μάνικας

  4807

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (κλειδί x μάνικα)

  4807/0038 1 ½″ x 38
  4807/0050 2″ x 50
  4807/0063 3″ x 63
  4807/0075 3″ x 75
  Περισσότερα
 • Τερματικό Μάνικας

  4809

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (Κλειδί)

  4809/0003 1″
  4809/0004 1 ¼″
  4809/0005 1 ½″
  4809/0006 2″
  4809/0008 3″
  Περισσότερα
 • Άκρο Μάνικας με Αρσενικό Σπείρωμα

  4812

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (μάνικα x σπείρωμα)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  4812/0606 2″ x 2″ 65 H
  4812/0706 2 ½″ x 2″ 45 H
  4812/0707 2 ½″ x 2 ½″ 38 H
  4812/0807 3″ x 2 ½″ 27 H
  4812/0808 3″ x 3″ 27 H
  4812/0908 4″ x 4″ 14 H
  Περισσότερα