Ορθοστάτες

Ορθοστάτες Αρχεία PDF

 • Ορθοστάτης (Αρσενικό-Αρσενικό)

  3306

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (inch)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  15 cm
  3306/1511 ½″ x ½″ 350 A
  3306/1522 ¾″ x ¾″ 250 A
  3306/1533 1″ x 1″ 180 E
  30 cm
  3306/3011 ½″ x ½″ 400 H
  3306/3022 ¾″ x ¾″ 300 H
  3306/3033 1″ x 1″ 130 H
  50 cm
  3306/5021 ¾″ x ½″ 180 H
  3306/5022 ¾″ x ¾″ 150 H
  3306/5033 1″ x 1″ 100 H
  Περισσότερα
 • Ορθοστάτης (Αρσενικό-Θηλυκό)

  3305

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (inch)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  15 cm
  3305/1511 ½″ x ½″ 350 Ε
  3305/1521 ¾″ x ½″ 250 A
  3305/1522 ¾″ x ¾″ 200 A
  3305/1531 1″ x ½″ 200 E
  3305/1532 1″ x ¾″ 200 E
  30 cm
  3305/3011 ½″ x ½″ 300 H
  3305/3021 ¾″ x ½″ 200 H
  3305/3022 ¾″ x ¾″ 200 H
  3305/3031 1″ x ½″ 150 H
  3305/3032 1″ x ¾″ 180 H
  Περισσότερα
 • Ορθοστάτης PVC (Αρσενικό-Αρσενικό)

  3307

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (inch)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  60 cm
  3307/6011 ½″ x ½″ 120 E
  3307/6022 ¾″ x ¾″ 100 E
  3307/6033 1″ x 1″ 25 P
  80 cm
  3307/8011 ½″ x ½″ 30 V
  3307/8022 ¾″ x ¾″ 30 V
  3307/8033 1″ x 1″ 25 P
  100 cm
  3307/1011 ½″ x ½″ 30 S
  3307/1022 ¾″ x ¾″ 30 S
  3307/1033 1″ x 1″ 25 T
  120 cm
  3307/1222 ¾″ x ¾″ 30
  3307/1233 1″ x 1″ 25
  150 cm
  3307/1522 ¾″ x ¾″ 30
  3307/1533 1″ x 1″ 25
  Περισσότερα
 • Λόγχη (για μπεκ ½″)

  3414 - 3415 - 3416

  Κωδικός Χαρακτηριστικά Συσκευασία

  (τεμ/σακ)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  3414/0001 ½″ - ταχυσύνδεσμος 10 350 H
  3415/0021 ½″ x ¾″ - σπείρωμα 10 350 H
  3416/0161 ½″ x 16mm - ρακόρ 10 250 H
  3416/0201 ½″ x 20mm - ρακόρ 10 250 H
  Για μπεκ ½″. Μήκος λόγχης 19,5 cm.
  Περισσότερα