Μικτά PP-R

 • Ρακόρ Θηλυκό (με Αρσενικό σπείρωμα)

  Y244 - 9244

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (mm x inch)

  Συσκευασία

  (τεμ/σακ)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  Υ244/2003 20 x ½″ 10 450 A
  9244/2004 20 x ¾″ 10 140 A
  Υ244/2503 25 x ½″ 10 350 A
  9244/2504 25 x ¾″ 10 100 Α
  9244/3205 32 x 1″ 10 50 A
  9244/4006 40 x 1 ¼″ 5 25 A
  9244/5007 50 x 1 ½″ 2 16 A
  9244/6309 63 x 2″ 1 10 A
  Περισσότερα
 • Ρακόρ Θηλυκό (με Θηλυκό σπείρωμα)

  Y271 - 9271

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (mm x inch)

  Συσκευασία

  (τεμ/σακ)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  Υ271/2003 20 x ½″ 10 450 A
  9271/2004 20 x ¾″ 10 140 A
  Υ271/2503 25 x ½″ 10 400 A
  9271/2504 25 x ¾″ 10 100 Α
  9271/3205 32 x 1″ 10 50 A
  9271/4006 40 x 1 ¼″ 10 40 A
  9271/5007 50 x 1 ½″ 4 24 A
  9271/6309 63 x 2″ 2 14 A
  Περισσότερα
 • Ταφ 90° (με Αρσενικό σπείρωμα)

  Y134 - 9134

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (mm x in x mm)

  Συσκευασία

  (τεμ/σακ)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  Υ134/2003 20 x ½″ x 20 10 200 A
  Υ134/2503 25 x ½″ x 25 10 100 H
  9134/2504 25 x ¾″ x 25 10 90 H
  9134/3203 32 x ½″ x 32 10 70 H
  9134/3204 32 x ¾″ x 32 10 70 H
  9134/3205 32 x 1″ x 32 10 50 H
  Περισσότερα
 • Ταφ 90° (με Θηλυκό σπείρωμα)

  Y132 - 9132

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (mm x in x mm)

  Συσκευασία

  (τεμ/σακ)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  Υ132/2003 20 x ½″ x 20 10 300 A
  Υ132/2503 25 x ½″ x 25 10 350 Ε
  9132/2504 25 x ¾″ x 25 10 100 H
  9132/3203 32 x ½″ x 32 10 80 H
  9132/3204 32 x ¾″ x 32 10 80 H
  9132/3205 32 x 1″ x 32 10 60 H
  Περισσότερα
 • Γωνία 90° Θηλυκή (με Αρσενικό σπείρωμα)

  Y093 - 9093

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (mm x inch)

  Συσκευασία

  (τεμ/σακ)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  Υ093/2003 20 x ½″ 10 300 A
  Υ093/2503 25 x ½″ 10 300 A
  9093/2504 25 x ¾″ 10 180 H
  9093/3204 32 x ¾″ 10 90 H
  9093/3205 32 x 1″ 10 70 H
  Περισσότερα
 • Γωνία 90° Θηλυκή (με Θηλυκό σπείρωμα)

  Υ091 - 9091

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (mm x inch)

  Συσκευασία

  (τεμ/σακ)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  Υ091/2003 20 x ½″ 10 350 A
  Υ091/2503 25 x ½″ 10 300 A
  9091/2504 25 x ¾″ 10 100 Α
  9091/3205 32 x 1″ 10 50 A
  Περισσότερα
 • Γωνία 90° Θηλυκή (με Θηλυκό σπείρωμα και στήριξη)

  Υ472

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (mm x inch)

  Συσκευασία

  (τεμ/σακ)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  Υ472/2003 20 x ½″ 10 300 A
  Περισσότερα
 • Υδροληψία με στήριγμα

  9181

  Κωδικός Χαρακτηριστικά

  (mm x inch)

  Συσκευασία

  (τεμ/σακ)

  Συσκευασία

  (τεμ/κιβ)

  9181/2003 20 x ½″ 10 30
  Περισσότερα